Kontakt

Miejskie Centrum
Sportu i Rekreacji
ul. Kopernika 3
09-100 Płońsk

Tel:        (23) 662 85 21
Tel/Fax
(23) 662 27 01

Pływalnia


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – niedziela 6.30 – 22.30

Niecka sportowa o wymiarach 25m x 12,5m

Głębokość od 1,35m do 1,9m

Niecka do nauki pływania o wymiarach 10m x 6m

Głębokość od 0,8m do 1,1m

 

Niecka rekreacyjna z atrakcjami wodnymi o kształcie nieregularnym
głębokość od 1,1m do 1,45m

 • Parasol wodny
 • Masaż karku
 • Masaż boczny
 • Masaż boczno – denny
 • Masaż denny
 • Płyty napowietrzające

Wanna z hydromasażem

Zjeżdżalnia wodna zewnętrzna o długości 106m

Odnowa biologiczna:

 • Sauna sucha z balią i kubłem do schładzania
 • Solarium

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

 1. Pływalnia jest obiektem użytkowanym przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.
 2. Pływalnia jest czynna:
  • Dni powszednie w godz. 6.30 – 22.30
  • Dni wolne i świąteczne 6.30 – 22.30
 3. Korzystający z pływalni muszą obowiązkowo posiadać:
  • czepek kąpielowy
  • strój kąpielowy w dowolnym kolorze
  • klapki
  • mydło i ręcznik
 4. Z pływalni mogą korzystać:
  • Grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką instruktora, grupy szkolne w ramach wychowania fizyczneg, grupy korekcyjne, inne grupy szkoleniowe,
  • Osoby indywidualne,
  • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się pod opieka dorosłych,
 5. Na pływalni korzystać można z dużej i małej niecki, niecek rekreacyjnych i zjeżdżalni wodnej, sauny, solarium i gabinetu masażu.
 6. Wejście do sauny poprzez system kasowy, wejście do solarium i gabinetu masażu od strony holu korytarza po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie pływalni.
 7. Czas pobytu na terenie pływalni jest nieograniczony.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami choroby, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 9. Pływanie indywidualne, grupowe oraz każda inna forma zajęć na pływalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 10. Każdą osobę obowiązuje przez wejściem do wody przebranie się w strój kąpielowy, załatwienie potrzeby fizjologicznej w wc, dokładne umycie całego ciała mydłem pod prysznicem.
 11. Na pływalnię uczestnicy danej zmiany wchodzą w ilości nie większej niż przewidują normy dla niecki dużej i małej.
 12. Spóźnieni na zajęcia grupowe nie będą na nie wpuszczani. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie również wpuszczana na pływalnię, wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju oraz całkowite podporządkowanie się prowadzącemu zajęcia i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.
 14. Korzystającym z pływalni nie wolno:
  • powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, różnych zanieczyszczeń,
  • żuć gumy do żucia, palić papierosów, pic alkoholu,
  • biegać i skakać do wody z poboczy,
  • wprowadzać psów i innych zwierząt,
  • wszelkich innych czynności wpływających na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników oraz niszczyć lub zaśmiecać obiekt.
 15. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy.
 16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakaz dalszego korzystania z pływalni.
 20. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom.
 21. Skargi i wnioski należy zgłaszać wpisując je w książkę skarg i wniosków znajdującej się w kasie pływalni.

 

Dyrektor MCSiR Płońsk

 

 

Poprawiony (wtorek, 16 marca 2010 14:33)

 
Najwyżej oceniane
Most Voted Pictures
11
ratingratingrating
15-2
ratingratingratingratingrating
9
ratingratingratingratingrating
Statystyki
Odsłon : 123590

Powieksz